EHBO, AED en nog meer!

In het kader van “je weet maar nooit” hebben we Jan Draaisma, van Draaisma Rescue training uit Drachten bereid gevonden om voorafgaande aan de nachttraining een leuke informatieve en vooral ook actieve, EHBO training te verzorgen.

Bij deze training zal hij uitgebreid ingaan op dat wat we allemaal tegen kunnen komen.

Uiteraard zal hij ook de AED uitgebreid behandelen. Want zo’n ding in je auto is 1, maar er mee werken is wel wat anders!

Kortom mede dankzij zijn inzet kunnen we weer een stukje veiliger op weg!!!