I Run For Life (TEAM 230)

De Stichting  I Run For Life, is opgericht in december 2006, met als doel geld in te zamelen ten behoeve  van mensen met kanker  waar palliatieve zorg nodig is en waar de reguliere gezondheidszorg het laat afweten.

De naam I run for life is ontleend aan de song van Melissa Ethridge.

Het moto van de Stichting Roparun kunnen wij van harte kunnen ondersteunen:

Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven“.

Het inzamelen van het noodzakelijke geld doen wij door het houden van diverse acties, collectes, donaties etc. Als tegenprestatie voor uw giften doen wij komend jaar weer mee aan de Roparun; de non-stop estafetteloop die wij komende editie van Hamburg naar Rotterdam willen gaan volbrengen.

 

 

 

Voor de Roparun 2017 hebben we ruim € 13272,- ingezameld

Nu staat onze teller op: € 5347,-