Stichting I Run For Life

In 2006 is de stichting I Run For Life opgericht door drie enthousiaste mensen die, mede door eerdere deelnames aan de Roparun, hoopten op deze wijze een steentje te kunnen bijdragen aan de zorg die mensen met kanker  nodig hebben.

Gedreven door persoonlijke ervaringen en liefde voor de medemens heeft het team een paar jaar meegedaan aan de Roparun.

Helaas kon het team door persoonlijke omstandigheden een aantal jaar als team niet meedoen. Toch is de stichting blijven bestaan, omdat we wisten dat het zeker weer zou gaan lukken om een team met enthousiaste mensen bij elkaar te krijgen. In de tussenliggende jaren bleven wel veel deelnemers van het eerste uur op e.o.a. wijze betrokken bij de Roparun. In diverse andere teams hebben ze  hun kennis en ervaring mogen delen.

In 2013 begonnen enkele “oudgedienden” al voorzichtig ideeën te opperen om weer te gaan beginnen en sinds 2014 is het dan ook werkelijk zo ver: Stichting I Run For Life staat er weer  zoals we vanouds gewend zijn.

Ook voor 2020 hebben we alweer een gezellig team bij elkaar met leden uit Nederland maar zelfs ook uit België en Duitsland.

In 2021 starten wij vanuit Oldenburg

In de maanden die voor ons liggen zullen we ons weer heerlijk inspannen en bezighouden met sponsorwerving en het uitvoeren van diverse acties om ook voor 2021 weer een mooi bedrag te kunnen overmaken aan de Stichting Ropament.
Sinds 2006 hebben we als stichting ruim € 100.000,-  ingezameld

De totaalopbrengst voor Roparun 2019 is: € 5.626.988,00

ANBI: 817326200